Trên mảnh đất Cao Nguyên Đại Ngàn

Nơi có những thác nước hùng vỹ

Xứ sở của nắng và gió

Cùng hương cà phê nồng đượm

Và di sản văn hoá cồng chiêng

Vùng đất của những huyền thoại

Với nét văn hoá đặc trưng

của các dân tộc bản địa

Cùng các sản vật phong phú

Từ Năm Tỉnh Tây Nguyên Việt Nam

Mang trong mình tất thảy những giá trị đó

Theo chiều dài lịch sử và văn hoá

Kết tinh, hội tụ thành những giá trị hoàn toàn khác biệt

Chúng tôi gọi đó là

Tinh Hoa Đại Ngàn